Mỗi loại bia, rượu lại có một nồng độ cồn khác nhau? Cùng tìm hiểu cụ thể nồng độ cồn của bia là gì nhé!

Nồng độ cồn của bia là gì?

Nồng độ cồn của bia là chỉ số ABV (Alcohol by volume), là số đo hàm lượng cồn (ethanol) có trong bia, tính theo phần trăm thể tích.

Ngoài ra mỗi loại bia sẽ có chỉ số IBU độ đắng khác nhau. Chúng ta có thể dựa trên 2 chỉ số ABV và IBU để biết loại bia nào có nồng độ cồn và độ đắng cao hơn.

Cách xách định lượng bia uống an toàn như sau:

Độ cồn (%) * dung tích uống (ml) = số gam cồn có trong lon/chai bia

Sau đó lấy:

Tỷ lệ với đơn vị uống chuẩn/số gam cồn có trong lon/chai bia = lượng bia trong ngưỡng an toàn